Tehniline teave

 TEHNILINE TEAVE – PALGID JA KONSTRUKTSIOONID

 

Põhjamaine mänd on ideaalne toormaterjal palkmaja ehitamiseks

Palgi kvaliteet sõltub toormaterjalist ja selle töötlemisest. Me kasutame ainult parimaid materjale ja polaarjoone vahetus läheduses kasvav põhjamaine mänd on parim materjalpalkmaja ehitamiseks tänu ideaalsetele kasvutingimustele ja lühikesele kasvuperioodile põhjas.Põhjamaist mändi iseloomustavad erakordselt tihedad aastarõngad, tänu millele on see kõige vastupidavam ja tugevam ehitusmaterjal. Sarnast kvaliteeti ei leia mitte kusagilt väljaspool arktilisi metsi.

Erinevat tüüpi palgid igaks vajaduseks

Palgi tüübi valimisel mõelge maja välisilmele ja kasutusotstarbele. Meie valik rahuldab klientide nõudmised erinevate projektide elluviimiseks.

Informatsioon liimpalgi kohta 

Further information on round logs

Further information on rectangular logs

Further information on the wall structures with additional insulation

 

Parima profiiliga palgid õhutiheduse tagamiseks

Tihe palkmaja on energiasäästlik. Kontio konstruktsioonides on arvestatud iga väiksemagi üksikasjaga, et täita tänapäevastele elamutele kehtestatud kõrged nõudmised. Palgi kujule vastavalt lõigatud sulundliide tagab tiheda konstruktsiooni ja minimaalse vajumise, seda tänu soone mõõtude täpsusele ja laiusele.

Tormi ja vihma eest kaitsva isolatsiooni (3) paigaldamiseks on profileeritud palki tehtud eraldi sisselõige. Massiivsed liimpalgid võimaldavad luua majesteetlikku puitarhitektuuri, kusjuures lisasoojustus ei ole vajalik isegi mitte põhjamaistes tingimustes.

Palkmaja sobib igasse kliimasse

Palkmajad on leidnud oma koha kogu maailmas kõikides erinevates kliimatingimustes. Kontio palkmajad peavad vastu mitte ainult ekstreemsetes ilmastikuoludes, vaid ka maavärinatele, tugevatele lumelaviinidele ja taifuunidele. Kontio palkmajadele on omistatud sertifikaat, mis tõendab, et need vastavad CE märgi nõuetele. See sertifikaat on omistatud ainult väga vähestele tootjatele, kes on suutelised täitma kõige rangemaid nõudeid. Kvaliteedisertifikaat tõendab, et Kontiotuote Oy palkmajade ehitamisel järgitakse EÜ riikide poolt sätestatud ETA standardi ETA-05/0119 nõudeid.

 

Kontio palkmaja talub hästi seismilisi koormusi

Seismiliste koormuste talumiseks peab ehitis võrdselt hästi taluma nii horisontaalseid kui ka vertikaalseid koormusi ilma kokku vajumata. Jäigad ja rabedad konstruktsioonid reeglina ei talu maavärinaid, kuna isegi kõige väiksem tõuge võib põhjustada tõsiseid kahjustusi.Kontio palkmaja iseloomustavad tihe konstruktsioon ja elastsed ühendused. Konstruktsiooni iseloomustab kõrge deformatsioonitaluvus ja seetõttu peab see deformatsioonidele ka hästi vastu. Ka puitkonstruktsioonide kergus ja täpne konstruktsioon aitavad taluda maavärina mõjusid.

Seismiliste koormustega – nii horisontaalsete kui ka vertikaalsetega – arvestatakse juba Kontio palkmaja konstruktsioonielementide väljatöötamisel. Iga maja konstruktsioon projekteeritakse individuaalselt, arvestades seismiliste koormuste kohalikke väärtusi (Eurokood). Maja ja selle ühendused taluvad nõutud seimilisi koormusi ja piisav ankurdus tagab nende koormuste ülekandumise vundamendile.

 

Tihe palkmaja on energiasäästlik

Tihedus on tõendatud Soome riikliku tehnikauurimiskeskuse (VTT) poolt läbi viidud katsetega. Tänu tootearendusele, headele projektidele ja täpsele ehitusprotsessile saavutas 2005. a Oulus ehitatud maja, mille seinad olid ehitatud 205 mm paksusest liimpalgist, tiheduse väärtuseks N50 = 1,5 l/h. See on suurepärane tulemus! Tampere ja Espoo tehnilise ülikooli poolt koraldatud katse näitas, et 100 puitsõrestikmaja keskmine tihedus on 3,9 l/h. Heaks tiheduseks võib lugeda väärtust 4 l/h. Traditsioonilisel palkmajal, mille ühendustes kasutatakse mineraalvillast soojustust, on tiheduse tase sama, st 4.Hoone, mille tihedus on 1,5 l/h, kogusoojuskulu on ligikaudu 10% madalam kui sellise hoone soojuskulu, mille tihedus on 4 l/h. Kui 205 mm paksustest liimpalkidest ehitatud hoone tihedust suurendada 4-lt 1,5-ni, siis on selle hoone kogusoojuskulu sama mis 300 mm paksustest liimpalkidest hoonel, mille tihedus on 4 l/h.

 

Palgi hea tulekindlus

Maja sõrestiku materjalil on oluline mõju tulekahjust põhjustatud kehavigastustele. Isegi kivimaja on tuleohtlik, kuna siseseinad, põrandad, katuseplaadid ja eriti mööbel on kergestisüttivad. Mööbel omab sageli otsustavat mõju tulekahjust põhjustatud kehavigastustele, kuna mõjutab kõige rohkem tule levimise kiirust selle algstaadiumis. Kergestisüttiv mööbel, tekstiilid ja teised esemed eraldavad kõige ohtlikumat ainet tulekahjus: mürgist suitsu.Palgi hea tulekindlus tuleneb puitmaterjalist endast: puidu põlenud pind pärsib tõhusalt tule levikut. Massiivne puitkonstruktsioon säilitab kauaks oma kandevõime ja ei lange järsku kokku, andes seega inimestele aega enda päästmiseks. (Soome riiklik tehnikauurimiskeskus Soome palkmajade assotsiatsiooni HTT ry palvel.) Konstruktsioonielementide tulekindluse klassifitseerimise süsteemi aluseks on EL-i standarditele vastavad katsemeetodid ja eeskirjad.

Puitpinna kaitsmine

Tehases pihustatakse palgi pinnale pehmetoimelist vees lahustuvat puidukaitsevahendit, mis kaitseb puitu sine ja hallitusseente võimalike kahjustuste eest transportimise ja ehituse alustamise vahelise aja jooksul. Sellele vaatamata tuleb õhuga kokkupuutuvad palgipinnad töödelda puidukaitsevahendiga veel enne välisviimistlust.Värvimine annab hoonele ümbritseva keskkonnaga sobiva individuaalse välisilme. Lisaks sellele aitab pinnatöötlemine kaitsta puitu niiskuse ja ultraviolettkiirguse mõjude eest ning tõkestab hallitusseente ja mädaniku teket. Pinnatöötlemine ei ole vajalik kuivades siseruumides. Sel juhul muutub pind ultraviolettkiirte mõjul pikema ajaperioodi vältel tumedamaks.