Keskkond

KONTIO PALKMAJA – KESKKONNASÄÄSTLIKULT KAUNIS VALIK

Puit on ainus taastuv ehitusmaterjal

Kuna puit on ainus 100% taastuv ehitusmaterjal, siis selle kasutamine fossiilkütusel põhinevate mittetaastuvate materjalide asemel vähendab negatiivset mõju keskkonnale („süsinikujälg“). Puit sisaldab vett ja süsinikku. Kasvades neelab puit ühe tonni süsinikdioksiidi (CO2) ühe kuupmeetri puidu kohta, muutes selle süsivesinikuks ja vabastades samal ajal õhku hapnikku.Puidust toodete või hoonete kogu elutsükli jooksul salvestub puitu pidevalt süsinikdioksiide. Hästi hooldatud palkmaja võib kesta sajandeid ja selle pika elutsükli lõpus on puit ikka veel uuesti kasutatav.

Saematerjal ainult jätkusuutlikest metsadest

Metsamajandus ei ole oluline mitte ainult keskkonnasäästmiseks, vaid ka seepärast, et mets on meie, soomlaste jaoks, elav reaalsus ja me vastutame oma loodusressursside eest. Kontio palkmajade ehitamine aitab kaasa jätkusuutlikule metsamajandusele, kuna Kontio ostab puitu ainult PEFC-sertifitseeritud metsadest, mis vastavad kogu puittoormaterjali päritolu tõendava COC (tarneahel) sertifikaadi nõuetele. PEFC (metsade sertifitseerimist toetav programm) on sõltumatu mittetulundusorganisatsioon, mille kriteeriumite aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud nõuded.Iga-aastane puidu juurdekasv ületab oluliselt iga-aastase langetamise Soomes. Puidu kasutamine majaehituseks on mõistlik mitmel põhjusel, nt metsaistutamine, kuna noor mets seob rohkem süsinikku kui vanem mets. Metsa eest hoolitsemise ja puidu kasutamisega saame me koos mõjutada kliimamuutusi ja täita oma osa kohustustest, mille Kontio on võtnud enda kanda.

Energiasäästlik eluviis on edukas valik

Keskkonnasäästmise mõistes hõlmab energiasäästlik eluviis mitmeid aspekte, sh ehitusmaterjale. Arvestades erinevate ehitusmaterjalide keskkonnakoormuse suurt erinevust, on mõistlik valida need materjalid, mida toodetakse ja kasutatakse energiasäästlikult. Üldjuhul kasutatakse palkmajade ehitamiseks rohkem puitu ja vähem teisi materjale kui nt puitsõrestikmajade ehitamisel.Hästi projekteeritud ja ehitatud Kontio palkmaja on vastupidav ja tihe. Isolatsioon ja massiivpuidule iseloomulikud termilised omadused säilitavad soovitud temperatuuritaseme kõikides tingimustes, mis veelkord tõestab puidu äärmiselt kõrget energiasäästlikkust. Pöörates samal ajal tähelepanu ka igapäevaelu harjumustele, võite saavutada suure energia kokkuhoiu.

 

Madala energiakuluga keskkonnasäästlik toode

Kontio palkmaja on madala energiakuluga toode. Puidu töötlemiseks kasutatakse ainult väikest osa sellest energiast, mis kulub selliste materjalide töötlemiseks nagu seda on teras, betoon, plastid ja alumiinium. Lisaks sellele asub meie tehas toormaterjaliallikate vahetus läheduses, metsade keskel, mis vähendab transpordivajadust. Energiakulu on madalam ka ehitusprotsessi ajal, kuna meie maja kokkupanemiseks on vaja ainult kõige tavalisemaid tööriistu.Me kasutame süsinikuvabast protsessist saadud energiat ja täiustame pidevalt oma tehnoloogilisi protsesse, et muuta need veelgi keskkonnasäästlikumaks kõikidel tasanditel. Kõrvalsaadused nagu puukoor, saepuru ja jäätmed on 100% taaskasutatavad või neid kasutatakse bioenergia tootmiseks.Konstruktsiooni tiheduse tagavad tööstuslikult hoolikalt töödeldud palkide väga täpsed ühendused. Energiasäästliku ehituse põhinõudeks on ära hoida kontrollimatut õhuvahetust läbi konstruktsioonielementide.

Looduse tulevik on meie kõigi kätes

Puitehitiste populaarsus kasvab kiirelt ja seda toetavad ka valitsused. Aeg on mõista taastuvate materjalide tõelist väärtust. Laiendades puitmaterjalide kasutamist ehitusmaterjalina aitame säästa mittetaastuvaid loodusressursse ka tulevastele põlvedele, eriti seal, kus puuduvad alternatiivid.

Kontio – see on professionaalsed teadmised ja kõige nüüdisaegsemad tootmisvõimused tänases palkmajatööstuses. Kuna puidu iga-aastane juurdekasv Soomes ületab meie isiklikud vajadused, tootes ideaalse kvaliteediga põhjamaist mändi, siis miks mitte kasutada oma ehitusprojekti elluviimiseks Kontio spetsialiste.Jätkusuutlikku arengut ja eluviise on lihtne toetada: valige kõige ökoloogilisem lahendus – Kontio palkmaja.